• Tom Harush

הוראות בטיחות חשובות טרם היציאה לדרך עם קרוואן


באליטה קרוואן חושבים על הבטיחות שלך לפני הכל


להלן הוראות בטיחות קרוואן נגרר והוראות נהיגה עם קרוואן נגררנהיגה ברכב עם קרוואן נגרר

קרוואן נגרר הוא קרוואן המתחבר לרכב באמצעות וו. ישנם גדלים שונים של קרוואנים ולכן ההתייחסות לכל אחד מהם תהיה שונה – ישנם קרוואנים שניתן לגרור באמצעות רכב פרטי, קרוואנים בינוניים שדורשים רכב שטח וקרוואנים גדולים שבכדי להוביל אותם יש צורך ברישיון ג'. שימו לב, כי נהיגה ברכב הגורר קרוואן דורשת מיומנות גבוהה שכן הרוחב, האורך והגובה של הקרוואן הנגרר גדולים בהרבה מהרכב בו נוהגים ויש להתחשב בכך בעת הנהיגה והחניה. לפניכם מספר הנחיות חשובות לקראת נהיגה ברכב עם קרוואן נגרר:

 • מהירות הנהיגה המותרת בעת גרירת קרוואן נייד הינה עד 90 קמ"ש.

 • בשום פנים ואופן אין לשהות בקרוואן בעת הנסיעה, על כל הנוסעים לשבת ברכב עם חגורות בטיחות.

 • נהיגה על פסי האטה (במפרים) / עליות / ירידות חדות תתבצע לאט על מנת למנוע ניתוק של וו החיבור בין הרכב לקרוואן הנגרר.

 • לאורך כל הנסיעה יש לשים לב כי חום המנוע תקין. בעת גרירת קרוואן ומשאות כבדים, חום המנוע של הרכב עלול לעלות  מהר יותר מאשר בנסיעה שגרתית.

 • בעת סיבובים יש לבצע תנועה רחבה, תוך הקפדה על הסתכלות במראות הצד של הרכב.

 • נהיגה ברוורס תתרחש רק בעזרת חיישן העוקב אחרי כל גודלו של הקרוואן.

 • יש לשים לב כי מרחק העצירה בעת נהיגה ברכב הגורר קרוואן גדול משמעותית מזה שבנהיגה שגרתית.

 • האורך, הגובה והרוחב של הקרוואן גדולים בהרבה משל הרכב בו נוהגים, יש לשים לכך בעת בחירת מסלול הנסיעה ולא להיכנס לדרכים לא סלולות אשר עלולות לגרום נזק.

עצירות וחניות עם קרוואן נגרר

 • יש לתכנן מראש כל עצירה על מנת לוודא שהמקום רחב מספיק ודרך היציאה ממנו תהיה קלה.

 • יש לעצור בתחנות דלק בעלות שטחים רחבים על מנת לא להיתקל בבעיות עם הקרוואן בשטחים בנויים צרים.

 • בכל חנייה של הרכב, יש לשים לב כי גל כלכלי הקרוואן מונחים באופן יציב על הקרקע. את אחד הגלגלים יש לסנדל על מנת למנוע גרירות וגניבות של הקרוואן.

 • לפני כל התחלה של נסיעה ברכב עם קראוון נגרר יש לוודא כי החיבור ביניהם תקין.

 • עצירה ללילה תתבצע רק במקומות המותרים – ברחבי הארץ ניתן למצוא חניוני קרוואנים מסומנים.

 • בכל נסיעה לאחור, חייב להיות אדם שיכוון אתכם

הוראות בטיחות בעת שהייה בקרוואן בעת שהייה בקרוואן נייד יש לשים לב היטב להוראות הבטיחות הנדרשות:

 • אין להדליק אש בשטחי הקרוואן מלבד בכיריים המיועדות לכך. בעת הדלקת הכיריים יש לפתוח את החלון הסמוך.

 • על מנת למנוע נפילה וגרימת נזק לציוד המאוחסן בתוך הקרוואן יש להכניסו לארונות ולתאים המיועדים לכך.

 • אין לקשור ציוד לגג של הקרוואן ואין לתלות ציוד על צדדיו.

 • בעת תדלוק הרכב יש לוודא כי כל המערכות המסוכנות בקרוואן כבויות (גז, חשמל, מזגן וכו').3 צפיות0 תגובות